ÄRIKLIENDILE: Miks delegeerida? Kellele delegeerida?

Tegutsedes peronaalassistendina olen kokku puutunud mitmete äriomanikega, kes tunnevad, et assistendi palkamine oleks järgmine väga vajalik samm, mida ettevõtte kasvatamiseks teha, kuid samas puudub vajadus igapäevase palgatöötaja järele või ei teata, kuidas leida “seda õiget”.

Eduka ettevõtja ja juhi tugevust näitab oskus aega fokusseerida tegevustele, mis aitavad ettevõtet kasvatada. Delegeerimine ei ole märk nõrkusest, see on tugeva juhi ja ettevõtja omadus mis annab võimaluse läheneda ülesannetele proaktiivselt, mahutada oma päevaplaani rohkem aega uute süsteemide, strateegiate või partnerlussuhete loomisele, veeta rohkem aega oma perekonnaga või pühenduda hobile.

Miks delegeerida?

Ettevõtja jaoks on äritegevusega alustades sageli loomulik hallata kõike üksinda või vaid mõnepealise meeskonnaga. Uue ettevõtte loomine, emailidele vastamine, asjaajamine ja dokumendihaldus, arve koostamine, andmesisestaja töö, ürituste korraldamine, kohtumiste organiseerimine, sotsiaalmeedia haldus, dokumentide vormistamine ja arhiveerimine, müügikõnede ettevalmistamine, reisikorraldus, pakkide postitamine on vaid mõned näited.

Igapäevaste tööülesannete nimekirja satub sageli tegevusi, mis on tüütud või aeganõudvad kohustused ning takistavad tegeleda äri arendamisega.

Ühtlasi olen kohanud ettevõtjaid, kellel enne juristide, raamatupidajate, turundajate või teiste spetsialistide poole pöördumist puudunud igapäevased süsteemid või protsessid, mistõttu on eeltöö poolik või olematu.

Seda saab ennetada assistendi kaasamisega. Näiteks saab ta notarile, juristile või advokaadile ette valmistada abistavaid dokumente, koguda ja kokku koondada infot mille tõttu näiteks kulutused advokaadile saavad olema oluliselt väiksemad, luua turundajatele selge ülevaade teie ettevõtte väärtustest, sihtidest, tegevustest või minna raamatupidaja juurde süstemaatiliselt ettevalmistatud dokumentide ja arvetega. Selline lähenemine võib aidata kokku hoida kümneid tuhandeid eurosid.

Kellele delegeerida?

Selleks, et astuda esimene samm organiseerituma ja muretuma tööpäeva suunas, ei ole tänapäeval vaja palgata täiskohaga assistenti, sekretäri, andmesisestajat või juhiabi, vaid saab hõlpsasti kasutada teenusepõhist isiklikku asssistenti.

Professionaalse teenusepakkuja puhul on tavaliselt võimalus leida töömahust ja iseloomust lähtudes kokkulepe, kuidas ja millistel tingimustel tööd teostatakse.

Näiteks enda osutatud teenuste puhul võtan tasu vaid tehtud tööle kulunud aja eest. Nii saab klient vältida täiskohaga töötaja palkamist, kui töömaht pole stabiilne või tegemist on ühekordsete ülesannetega. Selline mudel aitab hoida kulusid kontrolli all, vähendada palgatööga seotud kohustusi ning teeb esimese sammu astumise lihtsamaks.